STUDIOS
en nl fr

STUDIOS IS EEN TWEEJARIG RESIDENTIEEL MASTERPROGRAMMA DAT ZICH RICHT OP ASPIRANT-DANSMAKERS EN CHOREOGRAFEN MET EEN STERKE INTERESSE IN BEWEGING EN ONDERZOEK, DIE HUN CREATIEVE STEM EN PRAKTIJK WILLEN ONTWIKKELEN, IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE EN COLLABORATIEVE LEEROMGEVING.
In de loop van de cyclus ONTWIKKELEN de deelnemers AUTONOME PROJECTEN, IN SAMENWERKING MET STUDIEGENOTEN EN IN ANTWOORD OP DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA.

Het MA STUDIOS programma wordt opnieuw gestructureerd en geprofileerd.

De volgende cyclus start in september 2026 (en loopt tot september 2028).

Audities voor de nieuwe MA STUDIOS cyclus zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2026, meer informatie over het programma en de auditieprocedure kan je verwachten in het najaar van 2025.

De informatie op deze en de volgende pagina's heeft alleen betrekking op de cyclus 2022-2024.
Deze zal in een later stadium worden bijgewerkt.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het is een hele uitdaging om als jonge maker het professionele veld van de hedendaagse dans te betreden en er zich staande te houden. Hoe preciezer en duidelijker je visie en praktijk is wanneer je het veld betreedt, hoe meer kans je hebt om een duurzame carrière op te bouwen.

Het MA STUDIOS programma geeft jonge makers de ruimte, de tijd en de focus om een creatieve praktijk op het gebied van hedendaagse dans te ontwikkelen.

Het biedt:
- vaardigheden om je ambacht in het maken van dans te ontwikkelen, te bevragen en te vernieuwen;
- nieuwe perspectieven, ook vanuit andere disciplines en culturele achtergronden, om je visie te verruimen;
- theoretische instrumenten om de verwoording van je ideeën en praktijken aan te scherpen;
- coaching, uitwisseling en dialoog om nieuwe inzichten over je werk en methodologieën te ontwikkelen;
- een gemeenschap van vakgenoten om onderzoek en werkmethoden uit te wisselen.


TIMING

1e jaar: 26 september 2022 - 1 juli 2023
2e jaar: 4 september 2023 - eind september 2024

DOELGROEP

MA STUDIOS richt zich tot jonge dansmakers en choreografen die ten minste een bachelordiploma in dans of choreografie hebben behaald, en die meer tijd en ruimte willen besteden aan het ontwikkelen van een choreografische praktijk. Het MA STUDIOS programma gaat niet uit van een vooraf gedefinieerde notie van choreografisch auteurschap, en het verwelkomt zowel individuele auteurs-choreografen als performers die hun creatie-vaardigheden willen ontwikkelen in processen die samenwerkend zijn of gestuurd worden door een auteur.

PARTS mikt op kandidaten met sterke dans- en performance-vaardigheden en een creatieve praktijk die geworteld is in studiowerk - dat is de benadering die de school het best kan voeden en ondersteunen. Dit sluit andere profielen en benaderingen niet uit.

MA STUDIOS is een voltijds residentieel programma, wat betekent dat de deelnemers in Brussel wonen en dat een consistente en permanente combinatie met een andere opleiding of artistieke praktijk elders niet haalbaar is.

PARTS streeft naar een groep van 12 deelnemers tussen 21 en 27 jaar oud. De groep zal bestaan uit afgestudeerden van de BA Training cyclus van PARTS en externe deelnemers, die beide worden gerekruteerd via een gemeenschappelijke auditieprocedure (zie hieronder).

De voertaal van het programma is Engels. Kandidaten moeten een zeer goede Engelse taalvaardigheid hebben (minimaal C1 op de CEFR-schaal). Dit zal tijdens de auditie worden getest.


COÖRDINATOREN/TEAM

Steven De Belder - coördinator

Steven De Belder is sinds 2003 coördinator van de programma's Research Cycle en Research Studios bij PARTS. Hij houdt toezicht op de algemene ontwikkeling en uitvoering van het MA STUDIOS-programma.

Bojana Cvejic - theorie coördinator

Bojana Cvejic is onderzoeker, docent en dramaturge. Ze doceert theorie aan PARTS sinds 2002, was co-curator van de pilootprojecten van de Research Studios (2014-2018) en coördineert de ontwikkeling van het theorieprogramma voor zowel de BA Training als de MA STUDIOS.