P.A.R.T.S.
en nl fr

P.A.R.T.S. IS EEN SCHOOL VOOR HEDENDAAGSE DANS.
IN DE EERSTE CYCLUS `TRAINING’ VOORZIET DE OPLEIDING IN EEN DIEPGAANDE TECHNISCHE TRAINING.
IN DE VOORTGEZETTE CYCLUS ‘STUDIOS’ LIGT DE FOCUS VOLUIT OP DE JONGE MAKER.

P.A.R.T.S. MAAKT IN HAAR PROGRAMMA GEEN ONDERSCHEID TUSSEN DANSERS EN CHOREOGRAFEN.
DE SCHOOL HELPT JONGEREN ZICH TE ONTWIKKELEN TOT ONAFHANKELIJKE EN CREATIEVE KUNSTENAARS.

DANS IS GEEN GEÏSOLEERDE KUNSTVORM.
P.A.R.T.S. LEGT STEEDS DE LINK MET DE ANDERE (PODIUM)KUNSTEN EN MAAKT DE BRUG NAAR DE WERELD. BOVENAL IS DANS EEN LEVENDE KUNST, IN HET HIER EN NU, IN DIALOOG MET HET PUBLIEK. DE DANSER EN DE MAKER ZIJN PERFORMERS, MAAR OOK DENKENDE PERFORMERS.

P.A.R.T.S. ZOEKT STERKE INDIVIDUEN DIE TEGELIJK EEN GEVOEL VOOR GROEPSDYNAMIEK HEBBEN.

HISTORIEK

P.A.R.T.S. werd opgericht in 1995, met de bedoeling om de hedendaagse dans in België, die van start was gegaan begin jaren 1980 en heel snel een grote en internationale vlucht kreeg, pedagogisch te verankeren – ook in Europa bestond op dat moment slechts een handvol instellingen die resoluut op die nieuwe ontwikkelingen gericht waren. Toen Anne Teresa De Keersmaeker in 1992 huischoreograaf werd van de nationale opera De Munt, was het haar ambitie om iets te doen aan deze lacune, waarbij ze ook geïnspireerd werd door Mudra, de school van Maurice Béjart waar ze zelf had gestudeerd, en die in 1987 met Béjart naar Zwitserland, Lausanne, was verhuisd.

P.A.R.T.S. is eerst en vooral een artistiek project. Het curriculum is gebaseerd op de veelzijdige artistieke praktijk van Anne Teresa De Keersmaeker en andere choreografen. Tegelijk is P.A.R.T.S. een laboratorium voor de toekomst. Kunstenaar worden kan je niet leren – maar we hopen alleszins wel dat het materiaal dat wordt aangeboden de studenten confronteert en uitdaagt, dat het hen stimuleert om hun eigen ideeën te vormen, dat het een productieve basis vormt voor hun toekomstige artistieke praktijk. Kortom, P.A.R.T.S. wil een plek zijn waar een kritisch en creatief kunstenaarschap kan wortelen.

Eerste fase. De school startte in 1995 met een opleiding van drie jaar, met jaarlijks een nieuwe groep studenten. De horizon van de school was van bij de start internationaal, en de docenten kwamen van bij de gezelschappen van o.m. Pina Bausch, William Forsythe en Trisha Brown, die naast het werk van De Keersmaeker zelf de voornaamste artistieke inspiratiebronnen waren.

De eerste generatie studenten studeerde af in 1998, met een groep dansers en choreografen die meteen aan de slag gingen bij bekende gezelschappen of de aandacht trokken met hun eigen werk. Met trots mag P.A.R.T.S. zeggen dat dit meteen een vast patroon werd.

Tweede fase. In 2000 werd de opleiding hervormd, en kwamen er twee cycli van twee jaar in de plaats: de Training Cyclus en de Research Cyclus, waarbij studenten ook rechtstreeks in de Research Cyclus konden instromen. Deze cycli werden slechts om de twee jaar opgestart.

Derde fase. In 2011 werd voor het meerjarenplan 2012-2016 de doelstelling geformuleerd om de opleiding om te bouwen tot 3+2 structuur: een driejarige basiscyclus en een tweejarige voortgezette cyclus. In september 2013 begon die omschakeling met de uitbreiding van de Training cyclus naar drie jaar, waarin voortaan ook een aantal methodes en structuren uit de vroegere Research cyclus werden in opgenomen. Als voorgezette cyclus werden in de periode 2015-2018 onder de naam Research Studios drie pilootprogramma’s (van 4, 12 en 16 maanden) georganiseerd, waarin artistiek onderzoek centraal stond. Dit leidde in 2019 tot de oprichting van een nieuw tweejarig onderzoeksprogramma, genaamd STUDIOS. Vanaf dit moment was de beleidsdoelstelling uit 2011 gerealiseerd.


STUDENTEN

P.A.R.T.S. telt maximaal 50 à 60 studenten, 40 à 45 in de Training cyclus, 10 à 15 in STUDIOS. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de Training cyclus is 20 jaar, bij aanvang van STUDIOS 23 jaar.

Studenten worden geselecteerd via audities, die internationaal georganiseerd worden. De studentengemeenschap telt doorgaans ongeveer 25 verschillende nationaliteiten. De voertaal in de school is Engels. Qua moedertaal vormen de Franstaligen de grootste groep.

LERAREN EN PROGRAMMACOMMISSIE

P.A.R.T.S. heeft geen docenten die vast in dienst zijn bij de school. Alle leraren werken op freelance basis. Elk jaar stelt het management van de school een nieuw programma samen. Sommige leraren komen vele jaren na elkaar terug, voor anderen is het een unieke passage. Op deze wijze kan de school alert blijven voor de laatste ontwikkelingen in het veld.

Om de continuïteit te verzekeren zijn er drie tutors in vaste dienst. Zij volgen de vooruitgang van de studenten op de voet, en zij maken de brug tussen de vele verschillende leraren. De huidige Training tutors zijn Diane Madden (US), die bijna 40 jaar lang verbonden was aan de Trisha Brown Company in New York, en Lise Vachon (CA) ex-student van P.A.R.T.S. Generatie III.
De huidige STUDIOS tutors zijn Marie Goudot (FR), Rosas-danser & artistiek medewerker en tevens lid van het Programmacomité van PARTS, en Christine De Smedt (BE), choreografe & danser en tevens lid van het Programmacomité van PARTS.

Voor het pedagogische beleid wordt de school geadviseerd door een Programmacomité. Hierin zetelen stafleden, tutors en docenten. Voor de Training cyclus bestaat het Programmacomité uit 14 leden, voor STUDIOS uit 6 leden. Het Programmacomité buigt zich zowel over het strategische beleid op lange termijn, als over de concrete invulling van de programma’s van jaar tot jaar.

INFRASTRUCTUUR

P.A.R.T.S. deelt zijn campus met het dansgezelschap Rosas en het hedendaagse muziekensemble Ictus. Samen beschikken ze over 10 lichte, ruime en professioneel uitgeruste studio’s. De school heeft zes studio’s permanent in gebruik. De studenten hebben vrije toegang tot de studio’s na de lesuren (18-22u), in het weekend (10-19u) en tijdens de meeste vakanties.

In 2023 starten de werken aan een grote infrastructuuruitbreiding. Voor P.A.R.T.S. komt er een toren met drie boven elkaar liggende nieuwe studio’s die de werkruimtes zullen worden voor STUDIOS. Voor Ictus wordt een volledig nieuwe vleugel ingericht en voor Rosas komt er vooral veel meer opslagruimte.

De publieke presentaties van de studenten vinden plaats in de studio’s van P.A.R.T.S. of in de Rosas Performance Space (RPS). Met de de nieuwe infrastructuurwerken komt er een tweede kleinere presentatieplek (voor maximaal 100 toeschouwers), in aanvulling op het grote RPS-plateau (400 toeschouwers). Tevens wordt voorzien in een up to date publieksopvang, inclusief een permanente foyer en een nieuwe keuken voor alle gebruikers van de campus.