P.A.R.T.S.
en nl fr

P.A.R.T.S. is een opleiding in hedendaagse dans. De opleiding voorziet in een diepgaande technische training voor dansers en choreografen, en helpt hen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke en creatieve kunstenaars. Dans is echter geen geïsoleerde kunstvorm; ze bevindt zich in een permanente dialoog met de andere podiumkunsten – muziek en theater. Deze beide disciplines komen uitgebreid aan bod in het curriculum. P.A.R.T.S. werkt immers altijd naar het moment van de eigenlijke voorstelling, het moment waarop de kunstenaar in dialoog gaat met het publiek – de danser is een performer, maar ook een denkende performer. De school zoekt sterke individuen die tegelijk een gevoel voor groepsdynamiek hebben.

Historiek

P.A.R.T.S. werd opgericht in 1995, met de bedoeling om de hedendaagse dans in België, die van start was gegaan begin jaren ’80 en heel snel een grote en internationale vlucht kreeg, pedagogisch te verankeren – ook in Europe bestonden op dat moment slechts een handvol instellingen die resoluut op die nieuwe ontwikkelingen gericht waren. Toen Anne Teresa De Keersmaeker in 1992 huischoreograaf werd van de nationale opera De Munt, was het haar ambitie om iets te doen aan deze lacune, waarbij ze ook geïnspireerd werd door Mudra, de school van Maurice Béjart waar ze zelf had gestudeerd, en die in 1987 met Béjart naar Zwitserland was verhuisd.

P.A.R.T.S. is eerst en vooral een artistiek project. Het curriculum is gebaseerd op de veelzijdige artistieke praktijk van Anne Teresa De Keersmaeker en andere choreografen. Tegelijk is P.A.R.T.S. een laboratorium voor de toekomst. Kunstenaar worden kan je niet leren – maar we hopen alleszins wel dat het materiaal dat wordt aangeboden de studenten confronteert en uitdaagt, dat het hen stimuleert om hun eigen ideeën te vormen, dat het een productieve basis vormt voor hun toekomstige artistieke praktijk. Kortom, P.A.R.T.S. wil een plek zijn waar een kritisch en creatief kunstenaarschap kan wortelen.

De school startte in 1995 met een opleiding van drie jaar, met jaarlijks een nieuwe groep studenten. De horizon van de school was van bij de start internationaal, en de docenten kwamen van bij de gezelschappen van o.a. Pina Bausch, William Forsythe en Trisha Brown, die naast het werk van De Keersmaeker zelf de voornaamste artistieke inspiratiebronnen waren.

De eerste generatie studenten studeerde af in 1998, met een groep dansers en choreografen die meteen aan de slag gingen bij bekende gezelschappen of de aandacht trokken met hun eigen werk. Met trots mag P.A.R.T.S. zeggen dat dit meteen een vast patroon werd.

In 2000 werd de opleiding hervormd, en kwamen er twee cycli van twee jaar in de plaats: de Training Cyclus en de Research Cyclus, waarbij studenten ook rechtstreeks in de Research Cyclus konden instromen. Deze cycli werden slecht om de twee jaar opgestart.

In 2013 begon de omschakeling naar een nieuwe structuur. De Training cyclus werd uitgebreid naar drie jaar, en incorporeert ook een aantal methodes en structuren uit de vroegere Research cyclus. Dit vernieuwde programma ging van start in september 2013. De Research Studios zijn een nieuw programma dat nog sterker inzet op artistiek onderzoek, en gaan van start in februari 2015 met twee pilootprogramma’s, om dan in februari 2017 hun definitieve vorm te vinden.

Infrastructuur

P.A.R.T.S. deelt zijn campus met het dansgezelschap Rosas en het hedendaagse muziekensemble Ictus. Samen beschikken ze over 10 heldere, ruime en professioneel uitgeruste studio’s. De school heeft zes studio’s permanent in gebruik. De studenten hebben vrije toegang tot de studio’s na de lesuren (18-22u) in het weekend (10-19u) en tijdens de meeste vakanties.

De publieke presentaties van het klaswerk en het eigen werk van de studenten vinden plaats in de studio’s van P.A.R.T.S. of in de Rosas Performance Space.